bear

FLÖDESMÄTARE FÖR GAS OCH VÄTSKA

STORT MÄTOMRÅDE, LÅNG LIVSLÄNGD

Vi tillverkar flödesmätare som mäter utan rörliga delar. Det är en enkel konstruktion, som visat sig ge en mycket hög driftsäkerhet och repeternoggrannhet. Korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser är andra fördelar.

Egensäkert utförande tillåter mätning av explosiva eller brännbara strömmande medier samt mätarens placering i explosionsfarlig miljö.