Mätarens oscillatordel

flow meter

På sin väg mellan in- och utlopp strömmar flödet omväxlande genom höger och vänster ”ben” med en växlingsfrekvens som är proportionell mot flödeshastigheten.

I slingan där sensorn sitter, går med samma frekvens, ett fram och återgående flöde. Sensorn avkänner dess svängning. Signalomvandlaren förstärker signalen.

Se film på hur våra flödesmätare fungerar (klicka på nedan länkar):

Film på svenska

Film på engelska

Film på tyska

Film på franska